Ændringer i gebyret på samkørsel

Kære brugere af samkørsel

Vi ændrer vores gebyr, sådan at det bliver lidt billigere at køre lange ture og lidt dyrere at køre korte ture.

Gebyret bliver fra i dag 15 kr. per booking plus 5% af den resterende pris.

Gebyret erstatter vores gamle gebyr på 12,5% af liftets pris plus 2,75 kr. per booking.

Eksempel på beregning af nyt og gammelt gebyr for et lift til 150 kr.
Nyt gebyr: 15 kr. + (150-15) * 5% = 22 kr.
Gammelt gebyr: 150 * 12,5% + 2,75 kr = 22 kr.

Ændringen gælder for lift oprettet efter d. 13/11 kl. 12:00.

Der ligger mange overvejelser bag beslutningen, som det har taget os tid at træffe. Vi ved, at ændringer i gebyrer som regel giver flere skuffede end glade brugere, og vil derfor gerne forklare, hvorfor vi gennemfører ændringen.

Gebyret ændres fordi:

– GoMore er langt billigere end alternative transportformer på korte ture end på lange ture
– Vores omkostninger til korte ture er ikke mindre end omkostningerne til lange ture

Ved at hæve gebyret på korte ture og sænke det på lange ture kan vi bedre balancere billedet.

Vi laver samtidig nye, opdaterede prisforslag til bilister, så bilisterne efter ændringen vil have samme indtjening som før ændringen.

For en kort tur fra fx Aalborg til Aarhus foreslår vi nu prisen 80 kr. fredag og søndag og 65 kr. øvrige dage mod tidligere henholdsvis 70 og 55 kr. plus 2,75 kr. Til sammenligning koster det 186 kr. at tage samme tur med tog, så bilister kan stadig tilbyde lift til rigtig gode priser.

Idet vi på lange ture samlet set tager et mindre gebyr end tidligere, vil det blive billigere at køre lange ture på GoMore.

Vi tror på, at der kan køres mange flere korte ture med GoMore. Men det kræver, at vi investerer i at understøtte de korte ture. Vi har fx for ganske nylig lanceret en stærkt forbedret funktion til booking af delruter, og vi investerer i et samarbejde med Rejseplanen, som får alle GoMore ture på landkortet, og som især vil bidrage til, at flere korte ture kan blive fundet af passagerer.

Samtidig er vores omkostninger til fx Google Maps, produktudvikling og service som nævnt de samme for korte som for lange ture. Derfor giver det mening at lave en mere balanceret fordeling af gebyret mellem korte og lange ture.

Vi håber på jeres forståelse for ændringen, og at vi i fremtiden kan få endnu flere danskere til at dele korte og lange ture med hinanden.

Husk i øvrigt, at der til hver booking følger en gratis kildevand eller kanelsnegl på Q8 stationer!

Bedste hilsner,
GoMore teamet